خواب

توصیه های فخری مبارک برای بدنسازان حرفه ای

اول خواب ، دوم غذا ، سوم تمرین همه ما در قبال عضلانی که با زحمت ساخته ایم

اول خواب ، دوم غذا ، سوم تمرین

همه ما در قبال عضلانی که با زحمت ساخته ایم حساس هستیم اما گاهی فراموش می کنیم که می توانیم در تخریب آنها نیز نقش داشته باشیم . من حالا که دیگر مسابقه نمی دهم این موضوع را بهتر درک می کنم چون حرفه ای های زیادی را هدایت می کنم .
خواب برای جلوگیری از تخریب عضلات فاکتور خیلی مهمی به حساب می آید . وقتی که می خوابید بدن وارد مراحل متفاوتی از استراحت می شود. مرحله چهارم خواب دلتا نام دارد یا به عبارت درست تر موج دلتا .در این مرحله بدن هورمون هایی منجر شونده به رشد را ترشح می کند . مهم ترین آنها هورمون رشد است که تحت عنوان سوماتروپین هم می شناسید. این هورمون در غده هیپوفیز مغز ساخته می شود .این هورمون چند پپتایدی نقش مهمی در رشد انسانی با تاثیر روی رشد استخوان ها دارد. هورمون رشد که هورمونی آنابولیک است حدود ۲ ساعت بعد از خواب راحت به بیشترین اندازه خودش می رسد که برای اکثر افراد ( ۹۰درصد ) این اتفاق در مرحله موج دلتا رخ می دهد. هورمون رشد برای تنظیم انسولین در متابولیسم گلوکز، سنتز پروتئین ونقل و انتقال آمینواسیدها در سلول ها نقش دارد. وقتی که به سلول های هدف می رسد ترشح فاکتورهای رشد مثل  IGF-1  را بهبود میدهد که در افزایش حجم استخوانی ، حجم عضلات و چربی سوزی نقش دارند . هورمون رشد تحریک کننده که همگی منجر به تخریب عضلانی کمتر می شوند من اعتقاد دارم که خواب مهمترین بخش بدنسازی است . بعضی ها می گویند مهم ترین قسمت تمرین است اما برای من خواب اولویت نخست را داراست. وقتی که می خوابید بدن ریکاوری شده و رشد می کند . بعد از آن تغذیه مهم است و در پایان هم تمرین .

خواب
اقزایش کورتیزول

کورتیزول هورمونی کاتابولیک است که با واکنش استرسی بدن در ارتباط می باشد . این هورمون توسط غدد آدرنال ترشح می شود و نقش مهمی در عملکرد متابولیک بدن دارد. به طوری که عملکرد قلبی عروقی را تسهیل می کند ، متابولیسم کربوهیدرات را بهتر می کند و سنتز پروتئین را هم یاری می بخشد.هرچه که کورتیزول بیشتری را هم یاری می بخشد . هر چه که کورتیزول بیشتری در بدن آزاد شود، عضله تبدیل به گلوکز می شوند تا انرژی را تامین کنند .کورتیزول همچنین نقشی بلوک کننده برای بافت جدید عضله برای رشد دارد چون با تبدیل شدن آمینو اسیدها به بافت عضله جلوگیری می کند. خواب برای کنترل ترشح کورتیزول خیلی مهم است . خواب اجازه می دهد که بدن ریکاوری شده و خود را بازسازی نماید .
کسری خواب بدن را در وضعیت پر استرس قرار می دهد و در نتیجه ترشح کورتیزول بالا می رود . تمرین زدگی نیز باعث ترشح کورتیزول می شود وقتی که شما تمرین زده می شوید به عضلات خود آسیب می زنید . این مشکل خیلی از بدنسازان است ، ما همیشه دوست داریم که بیشتر تمرین کنیم .اما بیشتر به معنای بهتر نیست . این ماجرا من را به یاد لی هنی قهرمان افسانه ای المپیا می اندازد که می گفت : عضله را تحریک کنید، نابود نکنید.
برای جلوگیری از کورتیزول باید بدون استرس باشید می دانم که غیر ممکن است اما استرس در هر شکلی که باشد برای رشد یا حفظ عضله خوب نیست.


ثبت دیدگاه