تقویت قدرت و حجم خالص عضلانی با یک گیاه جادویی

تقویت قدرت و حجم خالص عضلانی با یک گیاه جادویی شنبلیله گیاهی است که در مناطق گرمسیر از

تقویت قدرت و حجم خالص عضلانی با یک گیاه جادویی

شنبلیله گیاهی است که در مناطق گرمسیر از هندوستان گرفته تا بخشهای مختلف خاورمیانه و شمال آفریقا می روید : حاوی انواعی از مواد شبه استروئید گیاهی که مزایای مختلفی برای سلامتی دارند .

بسیاری از مطالعات نشان دهنده آثار تنظیم کنندگی آن بر ترشح انسولین، حساسیت سلولها نسبت به انسولین و کاهش سطح قند خون است. همچنین استفاده از مکملهای شنبیله می تواند بطور کارآمدی باعث کاهش سطوح کلسترول نوع بد و افزایش کلسترول مفید شود . گذشته از مزایای چشمگیری که برای سلامتی دارد ، مطالعات بسیاری نشان داده که ساپونینهای استروئیدی موجود در شنبیله باعث ارتقاء آنابولیسم و ریکاوری می شوند .

در مطلعه ای که حدود یک سال پیش نتایج آن در ژورنال جوامع بین المللی تغذیه ورزشی منتشر شد ، دانشمندان به ارزیابی آثار مصرف مکملهای شنبیله در کنار هشت هفته تمرین بر قدرت و ترکیب بدنی پرداختند . افراد مورد آزمایش شامل ۴۹ مرد سالم و با تجربه بودند که برای ۶ ماه هیچ مکمل تقویت کننده کارایی ورزشی مصرف نکرده بودند.

آنها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند ، یک گروه ماده بی اثر و گروه دیگر عصاره شنبیله دریافت کردند ( ۵۰۰میلی گرم در روز در یک دز مصرف (و در طول هشت هفته آزمایش ، تغییری هم در رژیم غذایی آنها اعمال نشد . افراد چهار بار در هفته تمرین کردند (دو جلسه تمرین روی بالاتنه و دو جلسه تمرین روی پایین تنه) تحت نظارت کارشناسان تمرین. همه افراد تحت مطالعه ، از جهت ترکیب بدنی ، قدرت بیشتر ، استقامت عضلانی ، ظرفیت هوازی ، در ابتدای شروع تحقیق ، همچنین پس از گذشت چهار هفته و سپس هشت هفته از رژیم تمرین و مکمل ذکر شده مورد بررسی قرار گرفتند .

تقویت قدرت و حجم خالص عضلانی با یک گیاه جادویی

محققان گزارش کردند تمام افراد ، مقدار برابر از تمرینات را در طول زمان تحقیق انجام دادند. اما کسانی که عصاره شنبیله دریافت کردند ، ۲ درصد کاهش بیشتری را در چربیهای بدن خود تجربه کردند نسبت به گروهی که ماده بی اثر دریافت کرده بودند که تغییر محسوس در نسبتهای بدنی دیده نشد . نتایج نشان دهنده افزایش توده بدون چربی بدن هم بود. همچنین افزایش چشمگیر قدرت بالاتنه و پایین تنه در کسانی که از شنبیله استفاده کرده بودند دیده شد . بر خلاف مطالعات منتشر شده پیشین ، محققان شواهدی مبنی بر اثر شنبیله بر سطح هورمونهای موجود در خون نیافتند ( شامل تستسترون، دی هیدروستسترون، استروژن، کورتیزول ، انسولین، لپتین ) ، بنابراین بنظر می رسد نتایج حاصل ارتباط با آثار هورمونی نداشته باشد .

نتیجه گیری نهایی:

بر خلاف بسیاری از مطالعات، این مورد مستقیماً بر بدنسازان انجام شده، در واقع روی ورزشکارانی که با وزنه تمرین می کردند با استفاده از مدل تمرین بدنسازان .
حقیقت این است در افرادی که شنبلیله دریافت کردند ، مقدار افزایش قدرت بیشتری مشاهده شد و ترکیب بدنشان نسبت به گروهی که ماده بی اثر دریافت کرده بودند ارتقاء یافت . ولی تعجب اینجاست که این یافته ها نتیجه تغییرات هورمونی نبوده . از اینرو تحقیقات بیشتری بر این مکمل قدرتمند مورد نیاز است برای اینکه مکانیزم اثر عصاره شنبلیله بر ارتقاء کارایی ورزشی و ترکیب بدنی مشخص شود.


2 دیدگاه در مورد “تقویت قدرت و حجم خالص عضلانی با یک گیاه جادویی

  1. hosseinaliaky@gmail.com'

ثبت دیدگاه