مسابقات بادي كلاسيك پرورش اندام در همدان

محمد باب الحوائجي روز جمعه خبر داد : مسابقات قهرماني پرورش اندام كشور از روز گذشته (پنجشنبه) به

محمد باب الحوائجي روز جمعه خبر داد : مسابقات قهرماني پرورش اندام كشور از روز گذشته (پنجشنبه) به ميزباني سالن شش هزار نفري انقلاب همدان آغاز شده است و در بخش نتايج تيمي رشته بادي كلاسيك، تيم همدان (الف) با ۵۴ امتياز مقام قهرماني را كسب كرد، تهران (ب) با ۵۰ امتياز دوم شد و تهران (الف) نيز با ۴۲ امتياز در جاي سوم قرار گرفت.
وي اضافه كرد: در اين پيكارها و در دسته قدي ۱۶۸ سانتي متر، سيدروح الله ميرنورالهي از البرز اول شد، سيدعباس موسوي از تهران الف در جاي دوم ايستاد و محمد عباسي از تيم فارس عنوان سوم را كسب كرد.مسابقات بادي كلاسيك
وي اظهار داشت: در دسته قدي ۱۷۱ سانتي متر نيز مجتبي لطفعليان از اصفهان به مقام قهرماني دست يافت، آبتين شكرآبي از همدان الف دوم شد و علي حيدر قمري از تهران الف در جاي سوم قرار گرفت.
باب الحوايجي افزود: در رقابت هاي دسته قدي ۱۷۵ سانتي متري نيزحسن صالحي از خوزستان مقام قهرماني را كسب كرد، سيدمحمد كريمي از همدان الف در جاي دوم قرار گرفت و محمدجواد ايژكي پور از تهران ب سوم شد.
وي بيان داشت: هم چنين در دسته قدي ۱۸۰ سانتي متر اين رقابت ها نيز محسن نوايي از همدان الف قهرمان شد، محمدكاظم ذوالفقاري از تهران ب مقام دوم را كسب كرد و محمد مهدي رايي پور از همدان الف عنوان سوم را به دست آورد.
وي يادآور شد: در دسته قدي به اضافه ۱۸۰ سانتي متر اين پيكارها نيز بابك كاظمي از تهران ب مقام قهرماني را به دست آورد، امير كياني از تهران الف دوم شد و حميدرضا عقيلي از اصفهان به مقام سوم دست يافت.


ثبت دیدگاه