عضلات ضعیف

چگونگی غلبه بر عضلات ضعیف

در صحنه مسابقات داوران برای انتخاب نفرات برتر ، پس از شناسایی بدنهای T  و بدنهای V سراغ

تناسب اندامدر صحنه مسابقات داوران برای انتخاب نفرات برتر ، پس از شناسایی بدنهای T  و بدنهای V سراغ بدنهای X  می روند .
X   یعنی تناسب بین عضلات .باید عضلات کل بدن به یک اندازه پرورش یافته باشداین طور نباشد که عضلات سینه ، پا و سرشانه کامل و دیگر عضلات بدن ضعیف باشند.
اکثر ورزشکارانی که در صحنه مسابقات مقام دلخواه خود را کسب نمی کنند ، نسبت به قضاوت داوران اعتراض دارند و در بوق و کرنا می کنند که من نسبت به حریفم هم حجم بیشتر و کات بهتری داشتم ولی داوران حق مرا ضایع کردند . به مسئله تناسب اندام چندان اهمیتی نمی دهند . در صورتی که تناسب اندام از دید داوران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . ورزشکارانی که قصد حضور در رقابتهای پرورش اندام را دارند و به قهرمانی می اندیشیند باید علاوه بر حجم نمودن عضلات در زمان حجم و خشک کردن عضلات در زمان رژیم قبل از مسابقه به فکر بر طرف نمودن نقاط ضعفشان باشند و بعد از برطرف نمودن این ضعفها در مسابقات حاضر شوند . در زیر راهکارهایی برای بر طرف نمودن نقاط ضعف عضلات به شما پیشنهاد می کنیم . سعی کنید از سیستم الویت بهره ببرید یعنی اول تمرین روی عضله ضعیف را کار کنید و بعد روی عضله قویتر . مثلاً اگر روز شنبه برنامه تمرین شما روی عضلات سینه و جلوبازو است و عضله سینه شما نسبتاً قوی می باشد و در عضله جلوبازو مقداری ضعف دارید در ابتدا روی عضله جلوبازو مقداری ضعف دارید در ابتدا روی عضله جلوبازو و بعد روی عضله سینه تمرین کنید و دیگر عضلات بدن را هم به همین شکل تمرین دهید . در این سیستم مهم نیست که حتماً در ابتدا روی عضله بزرگتر تمرین کنید و بعد سراغ عضله کوچک بروید . مهم فقط فشار وارد کردن به عضلات ضعیف می باشد تا تناسب بین عضلات برقرار  شود . راه دیگر که برای برطرف نمودن نقاط ضعف به شما پیشنهاد می کنیم این است که روی عضلات ضعیف هر ۴۸ ساعت یک بار کار کنید و روی عضلات قویتر هفته ای یکبار کار کنید. بعد از گذشت یک ماه روی عضلات ضعیف هر ۷۲ ساعت یکبار کار کنید و روی عضلات قویتر یه همان شکل ماه گذشته هفته ای یکبار کار کنید . همچنین لازم است هر از گاهی برای وارد کردن شوک به عضلات ضعیف از سیستم سوپرست یا دراپ ست استفاده نمایید .
سیستمهای فوق را می توانید به شرح زیر در برنامه خود بگنجانید.
سیستم اول را به مدت شش هفته انجام دهید . سپس سیستم دوم را به مدت شش ماه انجام دهید و بعد سیستم سوپریت را به مدت یک ماه انجام دهید. سپس سیستم دراپ ست را به مدت شش هفته انجام دهید. بعد از سیستم دراپ ست به مدت یک ماه سیستم تمرینی پیرامید را در برنامه تمریبن خود بگنجانید و تمامی عضلات را هفته ای یکبار تمرین دهید . اگر از حرکاتی که برای نقاط ضعف شما موثر باشد و با شدت مناسب روی نقاط ضعفتان کار نمایید و از مواد غذایی مناسب تغذیه نمایید پس از گذشت دوره فوق حتماً می توانید بر نقاط ضعفتان غلبه نمایید .
منبع : البرز


ثبت دیدگاه