تشک ضربه گیر(گرانول)، تاتمی ، کف پوش

بادی فول،ضربه گیر 20 میلی متر مربع 58 هزار توماندرجه یک درجه دو48هزارتومان و تاتمی هر متر مربع

  • تعداد دستگاه ها : در تمامی رنگها
  • مشخصات : در رنگ بندی مختلف
  • توضیحات : تلفن فروشنده:  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰
  • شرکت سازنده : بادی فول
  • قیمت : ضربه گیر ۲۰ میلی متر مربع درجه یک ۵۸ هزار تومان 
  • درجه دو ۴۸هزارتومان 
  • تاتمی هر متر مربع ۳۰ هزار تومان

ثبت دیدگاه