تشک ضربه گیر (گرانول)،تاتمی ،کف پوش

بادی فول،ضربه گیر 20 میلی متر مربع 58 هزار توماندرجه یک درجه دو48هزارتومان و تاتمی هر متر مربع

تعداد دستگاه ها : در تمامی رنگها

مشخصات : در رنگ بندی مختلف

توضیحات : تلفن فروشنده:  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : بادی فول

قیمت : ضربه گیر ۲۰ میلی متر مربع درجه یک ۵۸ هزار تومان 

درجه دو ۴۸هزارتومان 

تاتمی هر متر مربع ۳۰ هزار تومان

 

 

 

.


ثبت دیدگاه