فرار از بحران دهیدراته!

برای اکثر بدانسازان آب رسانی مناسب مبحث مهمی است بواقع استفاده مقدار مناسبی از مایعات قبل بعد وحین

برای اکثر بدانسازان آب رسانی مناسب مبحث مهمی است بواقع استفاده مقدار مناسبی از مایعات قبل بعد وحین تمرین کمک می کند تا بدن در آرامش و آمادگی بماند و عملکرد خوبی ارائه دهد .
مقدار مناسب مصرف مایعات بستگی به متغیرهای فراوانی از جمله شرایط فیزیولوزی فرد سطح کارایی بدن شرایط سازگاری باآب وهوای ونوع فعالیت ومدت فعالیت دارد.

شرایط کلیدی هیدراسیون:
هیدراسیون زمانی رخ می دهد که بدن مقداری آب اضافه داشته باشد. در اکثر موافع سیستم کلیوی بدن می تواند آب اضافی بدن را از طریق ادرار دفع کرده وظرف چند ساعت بدن را به سطح آب نرمال برگرداند.در حالتی که شما در یک دوره کوتاه اب کمی مصرف می کنید وما یعات بدن در جریان فعالیت کم شده باشد یک بیماری کشنده به نام هیپو ناترمیا می تواند شما را تهدید کند (در یک دو مارتن همانطوری که می دانید برای هر چهارساعت دویدن شما باید۱۳ لیوان اب مصرف کنید)توجیه ساده این است که وقتی آب زیادی از طریق فعالیت های بدن از دست می دهیم (ادرار *تعریق* تنفس) غلظت سدیم خون کاهش زیادی پیدا کرده وموجب انتقال آب به داخل سلولهای قبل از اینکه سیستم کلیوی بتواند آنها را دفع کند فراهم می کند و این فرایند در سلول های مرتبط به اعصاب می توند باعث گیجی -سر درگمی * صدمه به مغز -کما یا حتی *** شود

دهیدارته
دهیدراته (کم آبی بدن)کاهش حجم خون است و می تواند باعث کاهش ۲ یا بیشتر از ۲ درصد از وزن بدن بوسیله عرق کردن شود . طبق نتایج بدست آمدهاز تحقیقات گوناگونی هنگامی که بدن دچار کمی آبی می شود قلب برای انتقال خون به تمام بدن سخت تر کار می کند . یکی از دلایل کم آبی بدن خوردن ناچیز آب در حین و بعد تمرین است .
کم آبی می تواند باعث گرفتگی عضلات سر گیجه وخستگی شدید شود.

راهنماییهای عمومی برای نیاز مایعات در حین تمرین

آب سانی قبل از ورزش
نوشیدن ۲۵۰ الی ۳۷۰ سی سی مایعات ۳تا ۲ ساعت قبل از تمرین
نوشیدن ۲۲۰ الی ۲۸۰ سی سی مایعات ۱۵تا ۱۰ دقیقه قبل از تمرین


ثبت دیدگاه