اکوادور به عنوان میزبان ۲۰۱۲ IFBB انتخاب شد

شصت پنجمین دوره مسابقات جهانی IFBB که در هند برگزار شد یک رکورد تازه در حضور ورزشکاران دراین

شصت پنجمین دوره مسابقات جهانی IFBB که در هند برگزار شد یک رکورد تازه در حضور ورزشکاران دراین مسابقات بود در حاشیه و پایان این مسابقات اکوادور به عنوان میزبان۲۰۱۲ IFBB انتخاب شد و ماه نوامبر از ۱۱-۱۶ در اکوادور برگزار خواهد شد


ثبت دیدگاه