چرا بازوهایم رشد نمی کند ؟

عدم تناسب در عضلات پشت افرادی که در بخش پایینی عضلات پشت رشدی کم و بخش بالایی رشد

عدم تناسب در عضلات پشت

افرادی که در بخش پایینی عضلات پشت رشدی کم و بخش بالایی رشد زیادی داشته دچار این مشکل هستند و می توان آنها را به درخت نخل تشبیه کرد . یعنی تنه ای باریک با حجم زیادی در بالای آن. مزیت چنین نقصی این است که اختلاف پهنای شانه ها با کمر در این افراد کاملاً بارز است ولی عیبش این است که بالاتنه این افراد از زاویه پشت بی تناسب و بد فرم به نظر می آید . این حالت به دلیل کوتاه بودن عضله لاتسیموس یا ناتوانی در تحت فشار قرار دادن بخش پایینی به میزان کافی ایجاد می شود. کوتاهی عضله لاتسیموس یک مسئله ژنتیکی است و قابل تغییر نمی باشد با این حال با به حداکثر رساندن رشد بخش پایینی عضله می توان تا حد زیادی مشکل را بهبود بخشید .

درمان
–    یک جلسه مجزای تمرین در هفته را به تمرین عضلات پشت اختصاص دهید .
–    سعی کنید در هنگام اجرای حرکات کاملاً روی پشت تان متمرکز کنید و فعالیت عضلات بازو را به حداقل برسانید. روی کشش و انقباض پایین ترین بخش پشت تمرکز کنید .
–    بر حرکات پارویی تاکید کنید با کشش کامل در عضلات پشت .
–    بین ست ها از حرکات کششی استفاده نمایید .

برنامه افزایش دهنده حجم بخش پایین عضلات پشت

تی بار ۳ ست با تکرارهای ۸ تا ۱۰ تایی
کشش پارویی با سیمکش دست جمع ۳ ست با تکرارهای ۸ تا ۱۰ تایی
کشش از بالا با سیمکش ۳ ست با تکرارهای ۸ تا ۱۰ تایی
زیر بغل پارویی با دمبل تک دست ۳ ست با تکرارهای ۸ تا ۱۰ تایی
ددلیفت ۳ ست با تکرارهای ۸ تا ۱۰ تایی

عدم تفکیک کافی در عضلات پشت

در این حالت عضلات پشت از تفکیک و ضخامت کافی برخوردار نیست . ممکن است پهنای لازم در عضلات پشت را داشته باشد ولی در مقابل فاقد تفکیک و ضخامت لازم در این بخش باشید به عنوان یک بدنساز کلاسیک دستیابی به تفکیک عمیق در عضلات پشت تفکیک شده برای هر بدنساز کلاسیکی یک نقطه قوت به شمار می آید .

چرا بازوهایم رشد نمی کند ؟درمان
–    برای تمرین عضلات پشت یک جلسه تمرین مجزا در نظر بگیرید .
–    از حرکات پارویی و ددلیفت برای افزایش ضخامت کلی در عضلات پشت استفاده کنید .
–    چون پشت بخش وسیع و پیچیده ای است بطور مرتب تمرینات را تغییر دهید تا از مزایای تمام تجهیزاتی که برای اعمال فشار از زاویای مختلف بر عضلات بزرگ و کوچک پشت وجود دارد بهره مند شوید .
–    چگونه فشار هر حرکات در منطقه مورد نظر را بیاموزید سعی کنید فعالیت بازو را به حداقل برسانید . برای حرکات پارویی آرنج هایتان را تا حد ممکن عقب بکشید تا بخش داخلی پشت بخوبی تحت فشار قرار گیرد و انقباض کامل را برای یک ثانیه حفظ کنید .
–    از انواع نشر خم و شراگز هم استفاده کنید چرا که این حرکات در افزایش تفکیک عضلات پشت موثرند .

برنامه افزایش دهنده تفکیک عضلات پشت

ددلیفت ۴ ست با تکرارهای ۶تا ۱۰ تایی
زیربغل پارویی با هالتر ۴ ست با تکرارهای ۸ تا ۱۰ تایی
کشش پارویی با سیمکش دست باز ۴ ست با تکرارهای ۸ تا ۱۰ تایی
کشش سیمکش از پشت ۳ ست با تکرارهای ۱۰ تا ۱۲ تایی
کشش اچ تک دست با دستگاه ۳ ست با تکرارهای ۱۰ تا ۱۲ تایی
فیله کمر ۳ ست با تکرارهای ۱۲ تا ۱۵ تایی

 عدم سایز کافی در بازوها

چرا بازوهایم رشد نمیکند؟ از آنجایی که هر بدنساز کلاسیکی خواستار بازوهای خوش فرم و کاملی است . بازوهای لاغر منفورترین نقص در بین بدنسازان به شمار می آید . در اغلب افراد بین جلوباز و پشت بازو یکی سریع تر و راحت تر از دیگری رشد می کند ولی اگر در رشد هر دو بخش دچار مشکل هستید مجبورید وقت و تلاش زیادی را صرف برطرف کردن این نقص کنید .

 درمان :
–    نظریه قاطعی وجود ندارد در این مورد که آیا باید جلوبازو و پشت بازو را در یک جلسه تمرین داد یا به صورت مجزا ولی بهتر است حداقل یک جلسه تمرین مجزا را به کل بازوها اختصاص دهید و برای مدتی هر دو بخش را در یک جلسه تمرین دهید .
–    ساعد را فراموش نکنید چرا که سایز و شکل آنها اجزاء اساسی برای بازوهایی کامل و تاثیر گذار به شمار می آیند .


ثبت دیدگاه