از سیستم ۴x چه می دانید ؟

بسیاری از بدنسازان در هنگام اجرای این حرکت با وزنه های سنگین از ریتم صحیح حرکت خارج می

بسیاری از بدنسازان در هنگام اجرای این حرکت با وزنه های سنگین از ریتم صحیح حرکت خارج می شوند به طوری که با یک ضربه ناگهانی دستگیره دستگاه را به پایین هدایت کرده و همزمان بالاتنه خود را به سمت عقب متمایل میکنند .

ما به شما توصیه می کنیم در طول اجرای این حرکت بالاتنه را در یک خط راست حفظ کرده و حتما فاز مثبت را در ۱ ثانیه و فاز منفی را در مدت ۳ ثانیه همراه با کنترل و انقباض عضلات مذکور اجرا کنید و این نکته را همواره به یاد داشته باشید که سنگینی وزنه در مرحله دوم شرایط رشد عضلانی قرار دارد کنترل و انقباض عضله در فاز منفی است که می تواند تازه های عضلانی را وادار به رشد کند .

از سیستم 4X چه می دانید ؟

استیو هولمن از صاحب نظران علوم تمرینی پیشنهاد می کند که در هنگام انجام حرکت زیر بغل سیم کش باید سینه را رو به بالا همراه با قوس طبیعی قسمت تحتانی پشت حفظ کرده تا خیلی راحت بتوانید هنگام فرود حرکت مفصل آرنج را به سمت پایین و پشت هدایت کنید . او اجرای این تمرین را با دستانی موازی و به اندازه پهنای سرشانه در رسیدن به انقباض عضلات زیر بغل مطلوب تر میداند . شما می توانید حرکات مربوط به عضلات زیر بغل و پشت را با سیستم ۴X اجرا کنید . انجام این سیستم خیلی سخت نیست شما باید ۴ ست ۱۰ تکراری را اجرا کنید فقط دقت داشته باشید که زمان استراحت در پایان هر ست بیشتر از ۳۵ ثانیه به طول نیانجامد .

مربیان بدنسازی پیشنهاد می کنند برای تحریک فیبرهای عضلاتی مطلوب تر این قسمت می توانید از سیستم تمرین پیش خستگی بهره ببرید. زیر بغل سیم کش دست متوسط می تواند حرکاتی ایده آل برای پرورش عضلات مذکور به حساب آیند و در پایان تمرینات تان اگر باشگاهی که می روید از دستگاه پول اور برخوردار است حتما از این عضلات زیر بغل و پشت بهره کافی را ببرید .


ثبت دیدگاه