لیست مربیان بدنسازی و فیتنس خراسان جنوبی-بیرجند

باشگاه بدنسازی ستارگان بیرجند
  • تلفن باشگاه: 09158645752
  • آدرس باشگاه: بیرجند خیابان جمهوری جمهوری ۱۷ میلان سوم
باشگاه بدنسازی عصر بدن بیرجند
  • تلفن باشگاه: _
  • آدرس باشگاه: بیرجند _ خیابان معلم _ بین معلم 29 و 31
باشگاه بدنسازی آریان ۲ بیرجند
  • تلفن باشگاه: ۰۹۱۵۳۶۱۴۷۶۵
  • آدرس باشگاه: خیابان مدرس۱۱ زیرزمین بانک کشاورزی