لیست باشگاه های بدنسازی و فیتنس خراسان جنوبی – بیرجند

  • آدرس باشگاه: بیرجند خیابان جمهوری جمهوری ۱۷ میلان سوم
  • تلفن باشگاه: 09158645752
مشاهده کامل اطلاعات باشگاه
  • آدرس باشگاه: خیابان مدرس۱۱ زیرزمین بانک کشاورزی
  • تلفن باشگاه: ۰۹۱۵۳۶۱۴۷۶۵
مشاهده کامل اطلاعات باشگاه
  • آدرس باشگاه: بیرجند _ خیابان معلم _ بین معلم 29 و 31
  • تلفن باشگاه: _
مشاهده کامل اطلاعات باشگاه